چهار نفر در لیبی به اتهام تجاوز به دو امدادگر بریتانیایی بازداشت شدند

چهار مرد لیبیایی که ادعا شده است در تجاوز جنسی به دو امدادگر بریتانیایی دست داشته اند، بازداشت شدند.

ظاهرا این امدادگران ابتدا در ایست بازرسی نزدیک به شهر بنغازی ربوده شده و بعد از ساعت‌ها اسارت، روز چهارشنبه آزاد شدند.

یکی از مقامات ارتش لیبی گفت که افراد بازداشت شده، اعضای سابق نیروهای امنیتی این کشور بودند که چند ماه پیش از کار برکنار شده بودند.

رعنا جواد، خبرنگار بی‌بی‌سی در طرابلس می‌گوید مراسم نماز جمعه امروز، ۹ فروردین، با محکوم کردن اقدامات این چهار مرد آغاز شد.

این دو زن امدادگر عضو کاروانی بودند که از مراکش به سمت غزه در حال حرکت بود. هنگامی که آنان به مرز مصر رسیدند، ماموران مرزی مانع از عبور کاروان به داخل این کشور شدند.

به همین دلیل پنج تن از اعضای این کاروان، شامل دو زن قربانی تجاوز، به امید آنکه بتوانند با هواپیما به بریتانیا بازگردند، با تاکسی به بنغازی رفتند.

آنها در یک ایست بازرسی متوقف، ربوده و آنطور که ادعا شده، دو نفر از آنان مورد تجاوز قرار گرفتند.

مایکل آرون، سفیر بریتانیا در لیبی به بی‌بی‌سی گفت که این اتفاق بسیار ناهنجاری است و مقامات لیبیایی سرگرم تحقیق درباره آن هستند.

پس از آزادی، این گروه امدادگر به سفارت ترکیه در بنغازی منتقل شده و به گفته مقامات بریتانیایی آنها اکنون به بریتانیا بازگشته‌اند.

مطالب مرتبط