شکسپیر مالک عمده و تاجر ماهری بوده است

براساس مدارک جدیدی که به دست پژوهشگران دانشگاه ابریستویت در ویلز افتاده است ، معلوم شده که شکسپیر نه تنها نمایشنامه نویسی بی نظیر بلکه مالک عمده و تاجری زیرک و سودجو بوده است .

این مدارک نشان می دهد در دورانی که انگلستان دچار قحطی بود شکسپیر از کمبود و سختی های این دوران به نفع خود بهره برداری می کرده است .

سوابق مالیاتی شکسپیر حاکی از آن است که او بارها به دلیل انبار موادغذایی و فروش آن به قیمت بسیار بالا تحت تعقیب قانونی قرارگرفته بود .

شکسپیر بعد از ۲۴ سال کار وقتی بازنشسته شد، یکی ازبزرگترین ملاکان زاداگاهش در شهر استراتفورد بود.

گفته می شود که تجربه شکسپیر بعنوان یک ملاک ثروتمند در نمایشنامه او کوریولانوس منعکس شده است .داستان اصلی این نمایشنامه شورش هایی است که برسر احتکار غله در دوران قحطی روی می دهد .

مطالب مرتبط

از بی بی سی