افزایش انتقادها از دولت بریتانیا برای قطع کمک‌های رفاهی

چهار کلیسا در بریتانیا، با پیوستن به جمع مخالفان طرح دولت برای قطع کمک‌های رفاهی، آن را اقدامی غیر عادلانه دانسته‌اند که اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیسای اسکاتلند، اتحادیه کلیساهای باپتیست انگلستان و ولز، کلیسای متدیست بریتانیا و کلیسای رفرمیست بریتانیا گفته‌اند که دولت و تعدادی از رسانه‌های بریتانیا با یاد کردن از افراد فقیر به عنوان "افرادی تنبل" به دولت در قطع این کمک های رفاهی کمک کرده‌اند.

مقامات این کلیساها خواستار تغییر این دیدگاه در مورد اقشارفقیر جامعه شده‌اند.

دولت در دفاع از طرح قطع کمک‌های رفاهی گفته است در سیستم فعلی گاه به افراد بیکار بیشتر از کسانی که کار می‌کنند، پرداخت صورت می‌گیرد.

تغییر در طرح کمک‌های رفاهی دولت از ماه آوریل سال جاری آغاز می‌شود.

به گفته دولت، انجام این طرح برای جلوگیری از افزایش فشارهای مالی به پرداخت کنندگان مالیات در بریتانیا امری ضروری است.

این کلیساها، سیاستمداران و گروهی از رسانه ها را متهم می‌کنند که با ارائه تصویری نامناسب از اقشار فقیر جامعه به عنوان " افرادی تنبل" به دولت در عملی شدن طرح قطع کمک های رفاهی کمک کرده‌اند.

پل موریسون، از مشاوران کلیسای متدیست بریتانیا گفته است: "جامعه بریتانیا در باره فقیرترین اقشار به باوری رسیده که درست نیست."

به گفته آقای موریسون، "باور جامعه این است که دلیل اصلی فقر، تنبلی است، در صورتی که اکثر این افراد کار می‌کنند، پس چگونه می توان چنین قضاوتی داشت."

جاناتان ادواردز، از مقامات کلیسای باپتیست هم گفته است: "تنها حقیقت قابل توجه این است که افزایش فقر در دهه های گذشته، بیشتر بین اقشار کم در آمد بوده تا کسانی که بیکار هستند و شغلی ندارند."

در همین حال، وزارت کار و بازنشستگی بریتانیا در بیانیه‌ای گفته است: " عادلانه نیست مشمولان کمک‌های رفاهی در آمدشان بیشتر از خانواده هایی باشد که در این کشور کار می‌کنند."

به گفته این وزارتخانه در مواردی گاه در آمد کسانی که برای دریافت این کمک ها درخواست می دهند، دو برابر بیشتر از میانگین درآمد افراد شاغل است.

مطالب مرتبط