پس از نیم قرن به روزنامه‌های خصوصی در برمه اجازه انتشار داده شد

برای اولین باردر پنجاه سال گذشته به چند روزنامه خصوصی اجازه انتشار در برمه داده شده است.

براساس گزارش های دریافتی تاکنون به ۱۶ روزنامه مجوز انتشار داده شده که تا امروز (دوشنبه ۱ آوریل) چهار روزنامه برای انتشار آماده شده است.

اجازه انتشار به روزنامه‌های خصوصی به معنای پایان یافتن دوره تسلط رسانه‌های دولتی در برمه است.

روزنامه نگاران در برمه تاکنون با محدودیت های شدیدی روبرو بودند و اغلب فعالیت‌ها و مکالمات تلفنی آنها توسط دولت کنترل شده و در مواردی شکنجه شده و یا به زندان افتاده‌اند.

تغییر در سیاست‌های نظارتی رسانه‌ها بخشی از برنامه های اصلاحی دربرمه است که از زمان به قدرت رسیدن تین شین در سال ۲۰۱۱ میلادی در آن کشور به مورد اجرا گذاشته شده است.

در اوت سال گذشته وزرات اطلاع رسانی برمه از لغو سانسور رسانه ها در کشور خبر داد.

در همین رابطه مقامات اداره نظارت و ثبت رسانه ها اعلام کردند که خبرنگاران و گزارشگران از این پس نیاز ندارند تا مطالبشان را قبل از انتشار برای سانسور به این اداره تحویل بدهند.

انتشار روزنامه‌های خصوصی در برمه با اولین سالگرد پیروزی آنگ سان سوچی، رهبر طرفدار دموکراسی در انتخابات پارلمانی آن کشور همزمان شده است.

مطالب مرتبط