جوانان پاکستانی از دموکراسی روی‌‌گردان هستند

نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که جوانان پاکستانی قوانین شریعت اسلامی و یا حکومت نظامی را به دموکراسی ترجیح می‌دهند.

در این نظرسنجی که توسط یک شورای بریتانیایی انجام گرفته است، از ۵۰۰۰ جوان ۱۸ تا ۲۹ ساله سوال شد و بیش از نیمی از آنها گفته اند که دمو کراسی برای کشورشان خوب نبوده است.

از آن گذشته ۹۴ در صد از این جوانان گفته اند که پاکستان مسیر نادرستی را در پیش گرفته است که این حاکی از پنجاه درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۰۷ است.

تقریبا یک سوم از کسانی که برای رای دادن در انتخابات عمومی پاکستان نام‌نویسی کرده‌اند زیر سی سال سن دارند و انتظار می‌رود که رای آن ها تاثیر زیادی برنتیجه انتخابات داشته باشد.

وقتی از جوانان پاکستانی سوال شد که کدام نظام حکومتی را ترجیح می دهند، پاسخ آنها حکومت اسلامی و نظامی بیشتر از یک حکومت مبتنی بر دموکراسی بود.

اورلا گورین، خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد می‌گوید که اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند که به ارتش بیشتر از هر نهاد دیگری اعتماد دارند.

به گفته او این نظرسنجی حاکی از بدبینی نسل جوان است که بعد از پنج سال حکومت غیرنظامی از وضع زندگی خود ناراضی‌اند.

در این نظرسنجی حکومت نظامی قریب به هفتاد در صد رای به دست آورد در حالی که دولت کمتر از ۱۳ در صد از آراء را به خود اختصاص داد.

یک چهارم از پرسش شوندگان گفته اند که خشونت های پاکستان به طور مستقیم بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است یا شاهد رویدادهای خشونت‌ بار بوده‌اند.

این آمار در نواحی قبیله نشین مرز افغانستان ۶۰ در صد افزایش داشته است.

نگرانی اصلی اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی تروریسم نبوده بلکه افزایش قیمت‌ها بوده است و ۷۰ در صد از آنها گفته اند که در مقایسه با پنج سال پیش وضع مالی بدتری پیدا کرده اند.

اکثر این جوانان گفته‌اند که در انتخابات ماه مه حتما شرکت خواهند کرد.

مطالب مرتبط

از بی بی سی