پاپ برای اصلاح ساختار کلیسا گروه مشاوره تشکیل داد

پاپ فرانسیس، رهبر جدید کلیسای کاتولیک، گروهی از روحانیون برجسته را برای مشاوره درباره اصلاح ساختاری واتیکان انتخاب کرده است.

از انجام آخرین تغییرات ساختاری عمده در واتیکان نزدیک به ۵۰ سال می‌گذرد.

او هشت اسقف و کاردینال را برای این امر انتخاب کرده که تنها یکی از آنان هم‌اکنون در واتیکان مقامی رسمی دارد.

ساختار اداری کلیسای کاتولیک، که آن را کوریا می‌خوانند، به دلیل ملاحظه‌کاری در برخورد با آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ها با انتقادات زیادی مواجه بوده است.

یکی از دغدغه‌های کاردینال‌هایی که ماه گذشته پاپ فرانسیس را انتخاب کردند همین ناتوانی‌ها در مقابله با بحران‌های کلیسا بود.

مطابق آنچه واتیکان اعلام کرده، ایده تشکیل گروه مشاوره از جلسه‌هایی که کاردینال‌ها پبش از انتخاب پاپ فرانسیس داشتند به ذهن او رسیده است.

رسوایی آزار و سوءاستفاده جنسی از کودکان، مشکلات مالی و درز اخبار سری کلیسا از جمله مسائلی بود که در دوره پاپ بندیکت برای کلیسای کاتولیک پیش آمد.

مطالب مرتبط