پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لحظه انفجار در بوستون آمریکا

وقوع دو انفجار در نزدیکی خط پایان مسابقه ماراتن بوستون حداقل سه کشته و بیش از یکصد نفر زخمی برجای گذاشته است.