پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مواضع غرب درباره خبر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه

دولتهای غربی به تکاپو افتاده اند تا مواضع خود را درباره خبر احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه روشنتر کنند. به ویژه که آمریکا گفته بود استفاده از این سلاحها گذشتن از خط قرمز است. امروز دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هم این موضوع را بسیار جدی خواند، اما احتمال دخالت نظامی در سوریه را بسیار بعید دانست.

کامبیز کراماتی گزارش می دهد.