پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهلمین سالگرد تأسیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

امروز در دوشنبه مراسم چهلمین سالگرد تأسیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار شد. رهبر این حزب از رفتار دولت با احزاب مخالف انتقاد کرده و خواستار گفت و گوی دولت با آنها شده است. سهراب ضیا گزارش می‌دهد.