پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا: زندگی روی جاده‌ها

'ینگه‌دنیا' برنامه‌ای است که هر دوشنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی فارسی پخش می‌شود و نگاهی دارد به جنبه‌های مختلف زندگی در آمریکا.

در برنامه این هفته همکارم سام فرزانه به سراغ کسانی رفته که با اتومبیل های بزرگشان که هم جای خواب دارد و هم آشپزخانه، در آمریکا سفر می کنند.