بازداشت های تازه در ارتباط با بمبگذاری بوستون

پلیس بوستون اعلام کرده که سه نفر دیگر در ارتباط با بمبگذاری ماراتن بازداشت شده اند.

در بمبگذاری روز ۱۵ آوریل، سه نفر کشته و ۲۶۰ نفر زخمی شدند.

جوهر سارنایف، متهم ۱۹ ساله این پرونده هم اکنون در زندان بسر می برد.

متهم دیگر، تیمورنگ سارنایف، بردار ۲۶ ساله جوهر در درگیری با پلیس کشته شد.

روزنامه بوستون گلوب می گوید سه نفر بازداشت شده دانشجوی دانشگاه ماساچوست در دارتماوت هستند که جوهر در آن دانشجو بود.

پلیس بوستون و اف بی آی از بیان جزئیات درباره سه متهم تازه خودداری کرده اند.