'عراق بدترین کشور برای کودکان'

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک موسسه خیریه که به امور کودکان رسیدگی می کند در گزارشی که ده سال پس از سخنرانی جرج بوش مبنی بر "اتمام ماموریت" در عراق منتشر کرده گفته است عراق اکنون یکی از بدترین کشورها برای کودکان است.

موسسه خیریه کودک جنگ در گزارشی تحت عنوان "ماموریت انجام نیافته" گفته است فقط در پنج ماه گذشته ٧٠٠ کودک و نوجوان در خشونتهای عراق جان خود را از دست داده اند.

آمریکا و بریتانیا، کشورهایی که در سال ٢٠٠٣ به عراق حمله نظامی کردند، علی رغم افزایش خشونت، کاهش امید به زندگی و کاهش تعداد کودکانی که به مدرسه می روند کمکهای بشردوستانه به عراق را به شدت کاهش داده اند.

کودکان عراقی از امکانات آموزشی محروم شده اند. اکنون کمتر از ٥٠ درصد کودکان و نوجوانان بین ١٢ تا ١٧ سال به مدرسه می روند.

Image caption تعداد کودکانی که در دوره صدام حسین به دبستان می رفتند نیز از تعداد کودکان دبستانی امروز بیشتر بود

تعداد کودکانی که در دوره صدام حسین به دبستان می رفتند نیز از تعداد کودکان دبستانی امروز بیشتر بود.

سن امید به زندگی هم کاهش یافته است. کودکی که در سال ٢٠١١ به دنیا آمده طول عمری دو سال کمتر از کودکی خواهد داشت که در سال ٢٠٠٠ به دنیا آمده بود.

موسسه خیریه کودک جنگ گفته است که وزارت توسعه بین المللی بریتانیا که پیشتر به عراق کمکهای آموزشی ارائه می داد در سال گذشته میلادی کمکهای خود را قطع کرد و میزان کمکهای بین المللی بین سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠٠١ به میزان ١٩ میلیارد دلار کاهش یافت.

گزارش این موسسه از نهادهای بین المللی خواسته است که از کودکان عراقی حمایتهای بلند مدت کنند و بر سه محور آموزش، جمع آوری مین و حفاظت از خشونت تاکید کرده است.

مطالب مرتبط