موفقیت چشمگیر حزب مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات محلی بریتانیا

شمارش آرا
Image caption شمارش مقدماتی آرا در انتخابات شوراهای محلی حاکی از موفقیت قابل توجه حزب کوچک استقلال است

حزب کوچک استقلال بریتانیا در انتخابات شوراهای محلی این کشور موفقیت چشمگیری به دست آورده است.

رای گیری در انتخابات سی و هفت شورای محلی در مناطق انگلستان و ویلز در بریتانیا برگزار شده و نتیجه مقدماتی حاکی از آن است که حزب محافظه کار، به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر، متحمل شکست سنگینی شده در حالیکه حزب استقلال پادشاهی متحده - "یوکیپ" - تعداد قابل توجهی از کرسی ها را به دست آورده است.

این انتخابات برای برگزیدن نمایندگان ۳۴ شورای محلی در منطقه انگلستان و ویلز با حدود دوهزار و سیصد کرسی برگزار و تا پیش از ظهر روز جمعه، نتایج شمارش آرا در ۱۴ شورا اعلام شده است.

شمارش آرای مربوط به این ۳۴ حوزه شورایی نشان می دهد که حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۰۹ کرسی نسبت به انتخابات قبلی، ۳۷۳ کرسی به دست آورده است.

در دوره قبلی شوراهای این مناطق، این حزب اکثریت مطلق کرسی ها را در یازده شورا در اختیار داشت که با کاهش آرا در این انتخابات، تسلط خود را بر سه شورا از دست داده و حزب کارگر اکثریت مطلق در یک شورا را به دست آورده و در دو شورای دیگر، هیچ حزب دیگری دارای اکثریت مطلق نیست.

شوراهایی که نتیجه شمارش آرای آنها در ساعات اول روز جمعه اعلام شد عمدتا در مناطقی واقع شده اند که رای دهندگان آن معمولا طرفدار حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات، شریک کوچکتر دولت ائتلافی، تلقی می شوند و انتظار می رود نتایج رای گیری در سایر حوزه های شورایی نیز به نفع این دو حزب نباشد.

حزب لیبرال دموکرات هم با از دست دادن ۲۸ کرسی، ۱۲۸ کرسی را در اختیار گرفته اما حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، توانسته است با کسب شصت و هشت کرسی بیشتر، شمار کرسی ها خود را به ۱۲۲ کرسی افزایش دهد و کنترل یک شورا را به دست آورد.

Image caption رهبر حزب یوکیپ موفقیت این حزب را نشانه مخالفت رای‌دهندگان با دخالت‌های اتحادیه اروپا دانسته است

مهمترین تحولی که در این انتخابات مشاهده می شود، اقبال قابل توجه رای دهندگان به "یو کیپ" بوده است که از احزاب "فرعی" و کوچک بریتانیا محسوب می شود. نتیجه شمارش آرا در ۱۴ حوزه نشان می دهد که یوکیپ که در این شوراها هیچ نمایندگی نداشت، توانسته است ۵۲ کرسی جدید را به دست آورد.

در مورد سایر کرسی های این ۱۴ حوزه، کاندیداهای مستقل - بدون وابستگی حزبی - ۳۶ کرسی و حزب سبزها ۶ کرسی به دست آورده اند که در هر دو مورد، بیش از شمار کرسی های آنها در دوره قبلی این شوراها بوده است.

هنوز نتیجه کلی رای گیری در تمامی سی و چهار شورای محلی اعلام نشده اما نتایج اعلام شده تحول دلگرم کننده ای برای دولت ائتلافی دیوید کامرون نیست که باید دو سال دیگر انتخابات پارلمانی را برگزار کند.

هشدار به دولت

اگرچه دولت آقای کامرون در مقایسه با برخی دیگر از دولت های اروپایی، بر استقلال عمل بیشتر بریتانیا از اتحادیه اروپا تاکید دارد و نفوذ بیشتر نهادهای مشترک اروپایی بر تصمیم گیری های داخلی کشورهای عضو را نمی پسندد، اما همچنان به ادامه عضویت و همکاری کامل با اتحادیه اروپا پایبند است در حالیکه یوکیپ بر "اصل حاکمیت ملی" بریتانیا تاکید دارد و صراحتا خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپاست.

با توجه به نتیجه این انتخابات، در مورد "پیام" رای دهندگان برای آقای کامرون، نظرات مختلفی ابراز شده است.

Image caption پیام رای دهندگان هرچه که باشد، نشانه ناخرسندی آنان از سیاست‌های دولت کامرون است

برخی از تحلیلگران نتیجه رای گیری را نشانه ناخرسندی کلی مردم از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا قلمداد کرده اند در حالیکه برخی دیگر آن را ناشی از نگرانی رای دهندگان از سرنوشت کشورهای حوزه یورو و ابراز حمایت آنان با استقلال پولی کشورشان دانسته اند.

البته شکست حزب حاکم بر دولت در انتخابات محلی یا میاندوره ای پدیده تازه ای نیست و معمولا در آن با عنوان هشدار رای دهندگان در مورد سیاست های دولت نام برده می شود. هر چند نتیجه انتخابات محلی اخیر نشانه ناخرسندی شدید رای دهندگان از دو حزب عضو دولت ائتلافی است.

به همین دلیل نیز برخی ناظران گفته اند که رای دهندگان خواسته اند نارضایی خود را از ناکامی دولت در بهبود شرایط اقتصادی نشان دهند و با روی آوردن به یک حزب کوچک، نشان دهند که عملکرد حزب کارگر - حزب اصلی مخالف را نیز مطلوب و این حزب را جایگزین مطلوبی برای دولت کنونی نمی دانند.

حزب استقلال بریتانیا در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد و هدف اولیه آن، مخالفت با پیمان ماستریخت بود که ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر امنیتی و قضایی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با ایجاد یورو، زمینه وحدت مالی کشورهای عضو حوزه پول واحد اروپایی را فراهم آورد.

Image caption پیروزی حزب استقلال - یوکیپ - می تواند نشانه نارضایی مردم از احزاب اصلی باشد

اگرچه بریتانیا وحدت پولی اروپا را نپذیرفته و به عضویت حوزه یورو درنیامده، اما یوکیپ با ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هم مخالف است و برای خروج بریتاینا از اتحادیه اروپا تلاش می کند.

یوکیپ همچنین خواستار محدودیت مهاجرت خارجیان به بریتانیا، از جمله شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است که آزادی رفت و آمد و کار در کشورهای یکدیگر را دارند.

این حزب در مجلس عوام - مجلس انتخابی پارلمان بریتانیا - نماینده ای ندارد اما سه عضو از بیش از هفتصد عضو مجلس غیرانتخابی اعیان عضو این حزب هستند و شماری از چند هزار کرسی شوراهای محلی هم در اختیار اعضای این حزب است.

در عین حال، مهمترین صحنه فعالیت یوکیپ در پارلمان اروپاست که در مجموع، بیش از هفتصد و سی نماینده انتخابی کشورهای اتحادیه اروپا در آن عضویت دارند. یازده نماینده از ۷۲ نماینده بریتانیا در پارلمان اروپا از حزب یوکیپ هستند و هدف آنان جلوگیری از مصوباتی است که باعث افزایش نفوذ نهادهای اروپایی در کشورهای عضو می شود.

رهبری این حزب از سال ۲۰۱۰ تا کنون با نایجل فاراج بوده که یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپاست.