پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسیه به دنبال قهرمان‌های ملی می‌گردد

Image caption مجسمه ولادیمیر لنین در کنار مزرعه دولتی لنین

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بنا دارد با تغییراتی، سنت جایزه "قهرمانان کار" را که در دوران اتحاد جماهیر شوروی رواج داشت، دوباره احیاء کند.

این اقدام بخشی از جست‌وجوی کرملین به دنبال الگوهای ملی جدید برای روسیه امروز است.

به همین بهانه استیون روزنبرگ خبرنگار بی‌بی‌سی در مسکو، نگاهی انداخته به "بحران بی قهرمانی" در روسیه امروز که برگردان آن را از هادی نیلی می‌شنوید.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.