پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا; بزرگداشت موسیقی جاز در آمریکا

Image caption ماه آوریل در آمریکا، ماه ارج گذاری به موسیقی جاز است

ماه آوریل در آمریکا، ماه ارج گذاری به موسیقی جاز است. آخرین روز این ماه هم روز جهانی موسیقی جاز نامگذاری شده. سام فرزانه از برنامه ینگه دنیا، در بزرگداشت این ماه به چند نقطه شهر واشنگتن سر زده تا در شهر دوک الینگتون، آهنگساز برجسته موسیقی جاز، کسانی را ببیند که موسیقی جاز را دوست دارند و با این موسیقی زندگی می کنند.