پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین کسی که هدف هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت

مارک مازتی برنده جایزه پولیتزر در تازه‌ترین کتابش از دنیای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین پرده برمی‌دارد.

به‌نوشته او، نخستین کسی که در پاکستان هدف هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت یک شورشی پشتون بود که اصلا در فهرست اهداف آمریکا قرار نداشت.

آقای مازتی می‌گوید که این عملیات بر اساس توافقی با دولت پاکستان انجام شد.

نام کتاب او "بر سبیل تیغ: سی آی اِی، ارتش سری و جنگ در سرحدات جهان" است.

محمد منظرپور در گفتگویی با آقای مازتی که از برنامه رادیویی چشم‌انداز بامدادی بی بی سی پخش شد، ابتدا در مورد دلیل آغاز عملیات هواپیماهای بدون سرنشین پرسیده است.