رهبر گواتمالا به جرم نسل کشی محکوم به زندان شد

Image caption ریوس مونت در دادگاه

دادگاهی در گواتمالا ریو مونت رهبر نظامی سابق این کشور را در ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت.

سه قاضی این دادگاه این نظامی ۸۶ ساله را به ۸۰ سال زندان محکوم کردند.

آقای مونت در صدور حکم اعدام ۱۷۷۱ نفر از قوم ایکسل مایا مجرم شناخته شده است.

این عده ظرف یک سالی که او در قدرت بوده، بین سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ میلادی اعدام شدند.

این ژنرال بازنشسته اتهامات خود را رد کرده و گفته در طول قدرتش نه دستور این کشتارها را صادر کرده و نه از وقوع آن اطلاعی داشته است.

بستگان قربانیان و شاهدان عینی در دادگاه از آزارهای هولناکی صحبت کردند که به دست نظامیان علیه مظنونان به هواداری از شورشیان چپ گرای کشور صورت گرفته است.

انتظار می رود آقای مونت به حکم دادگاه اعتراض کند.

موریسیو رودریگز، رییس اطلاعات ارتش وقت در دوره زمامداری آقای مونت متهم دیگر این دادگاه بود اما تبرئه شد.

این اولین بار است که رهبر یک کشور به جرم نسل کشی در دادگاهی در وطن خودش گناهکار شناخته می شود.

تمام موارد محکومیت به دلیل نسل کشی در دادگاه های بین المللی بررسی شده است.

بستگان قربانیان و رهبران قومی با شنیدن حکم دادگاه فریاد خوشحالی سردادند.

آقای مونت به جرم نسل کشی ۵۰ سال و به جرم جنایت علیه بشریت ۳۰ سال حبس خواهد کشید.

به گفته جاسمین بریوس، قاضی دادگاه "قوم ایکسل مایا نژاد پست تلقی می شدند و قربانی نژاد پرستی بودند و در عین حال دشمن مردم قلمداد می شدند."

به گفته این قاضی "خشونت ها علیه اعضای این قوم به یک باره روی نداده اند و با برنامه ریزی انجام می شدند."

ویل گرنت خبرنگار بی بی سی در آمریکای مرکزی می گوید این حکمی تاریخی است و دستاوردی قابل توجه در زمینه حقوق بشر در این منطقه محسوب می شود.

در طول محاکمه ای که نزدیک به دو ماه طول کشید ده ها قربانی روایت های هولناکی را از جنایات سربازان گواتمالا شرح دادند.

حدود ۲۰۰ هزار نفر در طول جنگ داخلی این کشور در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۶ کشته شدند و اکثریت قابل توجهی از آنها از قبیله مایا بودند.

دادستان ها گفته اند ژنرال مونت در خونبارترین ترین دوره این جنگ به قدرت رسید و زمانی که سربازانش متهمان به هواداری از شورشیان چپ گرا را شکنجه می کردند و مورد تجاوز قرار می دادند جنایات آنها را نادیده می گرفت.