بازداشت سه پیکارجوی القاعده در مصر

وزیر کشور مصر گفت که پلیس این کشور سه پیکارجوی القاعده را که قصد داشتند دست به حمله انتحاری علیه یک سفارت غربی بزنند، بازداشت کرده است.

وزیر کشور مصر نگفته است که این هدف متوجه کدام سفارتخانه بوده است. محمد ابراهیم تاکید کرده که برنامه این افراد برای حمله در مراحل نهایی بوده و مقادیری مواد شیمیایی کشف شده است.

وزیر کشور مصر با نام بردن از سه پیکارجوی بازداشت شده گفته است که آنها قصد داشتند تا در قاهره و اسکندریه دست به حمله بزنند.

او افزوده که ده کیلوگرم مواد منفجره، کامپیوتری حاوی مطالبی در باره نحوه ساخت بمب و خمپاره نیز کشف شده است.

وزارت کشور مصر گفته است که یکی از پیکارجویان بازداشت شده القاعده با پیکارجویان القاعده در الجزایر در تماس بوده و برای آموزش به ایران و پاکستان سفر کرده بود.

مطالب مرتبط