پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مگی نمی‌خواهد بی‌خانمان باشد

اعتیاد، بیماری های روانی و بحران اقتصادی از عوامل بی خانمانی در آمریکا به شمار می روند. بیش از ششصد هزار نفر در این کشور جایی برای خواب ندارند. بسیاری از آنها تلاشی برای ارتقای وضعیتشان نمی کنند، سام فرزانه در گزارش خود با یک دانش آموخته کامپیوتر گفتگو کرده که می خواهد یک بار دیگر به بازار کار بازگردد. کسی که به دلیل خشونت خانگی سر از نوانخانه در آورده.