دیکتاتور نظامی سابق آرژانتین درگذشت

Image caption هزاران آرژانتینی جان خود را در جنگ کثیف ژنرال ها از دست دادند

خورخه رافائل ویدلا، رهبر نظامی پیشین آرژانتین در سن ۸۷ سالگی در زندان درگذشته است.

علت مرگ آقای ویدلا کهولت سن عنوان شده است.

آقای ویدلا در سال ۲۰۱۰ به اتهام دست داشتن در مرگ ۳۱ نفر از مخالفان حکومت نظامیان محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود.

حکومت نظامیان در آرژانتین از ۱۹۷۶ شروع شد و تا ۱۹۸۳ ادامه داشت.

ژنرال ویدلا تا سال ۱۹۸۱ در راس این حکومت قرار داشت.

حدود ۳۰ هزار نفر از شهروندان آرژانتین در "جنگ کثیف" نظامیان با مخالفان چپ گرا جان خود را از دست دادند.

ژنرال ویدلا نخستین بار در سال ۱۹۸۵ به جرم نقض حقوق بشر به زندان ابد محکوم شد ولی کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت آرژانتین او را در سال ۱۹۹۰ عفو کرد.

سال گذشته نیز دادگاهی در آرژانتین آقای ویدلا را در رابطه با ربودن کودکان زندانیان سیاسی مجرم شناخت و به ۵۰ سال حبس محکوم کرد.

دست کم ۴۰۰ نفر از فرزندان زندانیان سیاسی در سال های "جنگ کثیف" در اختیار خانواده های نظامیان و ماموران پلیس گذاشته شده بودند.

بیشتر از ۱۰۰ نفر از این ربوده شدگان توانسته اند مجددا به سراغ خانواده های واقعی خود بروند.

آقای ویدلا سال گذشته در یک مصاحبه از حکومت نظامیان به عنوان هزینه بقای نظام حکومتی جمهوری در آرژانتین نام برد.

خورخه رافائل ویدلا در سال ۱۹۲۵ در یک خانواده نظامی به دنیا امد.

او در سال ۱۹۷۶ به همراه دو فرمانده نظامی دیگر کودتا کرد و به ریاست جمهوری ایزابل پرون پایان داد.

مطالب مرتبط