تنش در مرز اسرائیل و لبنان

لبنان و اسرائیل
Image caption جنگ داخلی سوریه منطقه را پرتنش کرده است

در پی انتشار گزارش‌هایی از شلیک یک راکت از جنوب لبنان به مناطق مرزی شمال اسرائیل، سربازان اسرائیلی به جستجو در این منطقه مشغول شده‌اند.

گزارشی از خسارات احتمالی ناشی از اصابت راکت در دست نیست.

هنوز روشن نیست که این راکت را چه کسانی پرتاب کرده اند.

این در حالی است که تنش در منطقه به دلیل جنگ داخلی در سوریه در اوج است.

خبرنگار بی بی سی در بیروت می گوید که احتمال اینکه حزب الله لبنان راکتی به اسرائیل پرتاب کرده باشد ناچیز است، چرا که حزب الله در سوریه مشغول جنگ با مخالفان دولت است و بعید است که بخواهد همزمان اسرائیل را هم تحریک کند.

به گفته خبرنگار بی بی سی، ممکن است کسانی کوشیده باشند با پرتاب راکت، عکس العمل اسرائیل را علیه حزب الله برانگیزند.