پارلمان تاجیکستان پیشنهاد مخالفان برای اصلاح قانون انتخابات را رد کرد

پارلمان تاجیکستان
Image caption پارلمان تاجیکستان طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور را را رد كرد

پارلمان تاجیکستان طرح ائتلاف احزاب و سازمان‌های این کشور برای اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور را نپذیرفته‌ است.

بنا به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان تاجیکستان، روز دوشنبه ۲۷ مه شورای مجلس نمایندگان، مجلس سفلای پارلمان این طرح را بررسی کرده، اما به دلیل همخوانی نداشتن با قانون "انتخاب رئیس جمهور" تغییرات پیشنهادی را رد ‌کرده است.

در طرح ائتلاف برای اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور تنها یک اصلاح به این قانون اضافه شده بود و آن شرکت نمایندگان رسمی احزاب سیاسی در مراکز و حوزه‌های انتخاباتی پیشنهاد شده بود.

اما سعید عمر حسینی، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی و نماینده پارلمان می گوید که عثمان آخون‌اف، مسئول ‌بخش حقوق مجلس نمایندگان تاکید کرده‌ است که در صورت پذیرفته شدن، این اصلاح به بند مربوط به تعیین رئیس و معاونان و دبیران مراکز و حوزه‌های انتخاباتی قانون انتخابات رئیس جمهور مغایرت خواهد کرد.

آقای حسینی وارد کردن تغییرات در مورد حضور نمایندگان رسمی احزاب سیاسی در حوزه‌ها و مراکز رای دهی را برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف مهم ارزیابی کرد.

به گفته او، عمدتاً شمارش آرا در مراکز و حوزه‌های انتخاباتی انجام می شود و امکان تقلب در آنها فراوان است.

به این ترتیب، طرح ائتلاف برای اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور تاجکستان که از جانب محی‌الدین کبیری و سعید عمر حسینی، نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان به مجلس نمایندگان این کشور پیشنهاد شده بود، بدون حق دوباره پیشنهاد و بررسی رد شد.

در اواخر سال گذشته طرح اول ائتلاف احزاب و سازمان‌های تاجیکستان با سه اصلاح به قانون انتخابات رئیس جمهور به پارلمان این کشور پیشنهاد شده بود.

از جمله پیشنهاد شده بود که شمار امضا‌ءها برای پیشنهاد نامزد به انتخابات ریاست جمهوری از ۵ تا ۲ درصد کاهش یابد، نمایندگان احزاب به مراکز و حوزه‌های انتخاباتی شامل شوند و پروتکل شمارش آرا در سه نسخه تهیه شده و در انظار عموم گذاشته شود.

ولی در ماه فوریه سال جاری کمیته‌های مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهادات را پس از بررسی برای تکمیل به ائتلاف بازگرداند.

این طرح نیز که بر اساس توصیه‌های مجلس نمایندگان اصلاح شده و تنها با یک اصلاح به قانون انتخابات رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد گردید، پذیرفته نشد.

به اعتقاد کار‌شناسان، رد پیشنهادات احزاب سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور راه را برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال جاری باز کرده وعده‌های پرزیدنت رحمان مبنی بر "برگزاری انتخابات آزاد و شفاف" را زیر سوال خواهد برد.

تا کنون هیچ یک از انتخابات برگزار‌شده در تاجیکستان از سوی سازمان‌های معتبر بین‌المللی و ناظران مستقل به عنوان انتخابات پاسخگوی اصول دمکراتیک شناخته نشده‌اند.

انتقادات

رحمت‌الله زایر‌اف، رهبر حزب سوسیال - دموکرات تاجیکستان، ضمن یک بیانیه از رد پیشنهاد ائتلاف احزاب و سازمان‌های تاجیکستان در مورد اصلاح قانون انتخابات رئیس جمهور از جانب شورای مجلس نمایندگان شدیدا انتقاد کرد.

در این بیانیه ادعای عثمان آخون‌اف، رئیس ‌بخش حقوق مجلس نمایندگان مبنی بر آن که تغییرات در مورد شامل شدن نمایندگان احزاب سیاسی در حوزه و مراکز انتخاباتی ممکن است به گونه ای مختلف تشریح داده شود، بی‌پایه ارزیابی شده‌است.

همچنین، در این بیانیه گفته‌های آقای آخون‌اف که احزاب دارای تعداد کم اعضا، نظیر احزاب سوسیالیست، کشاورزی یا سوسیال - دموکرات نمی‌توانند به کلیه حوزه و مراکز انتخاباتی که شمارشان بالغ به ۵ هزار عدد است، نمایندگان خود را فرستند، رد شده‌است.

رحمت‌الله زاییر‌اف در این بیانیه گفته‌است: "با این عمل خود مجلس نمایندگان تاجیکستان بار د‌گر ثابت کرد در این کشور نهاد قانونگذار وجود نداشته و مجلس نمایندگان غیرمستقل و وابسته دولت محسوب می‌شود."

در بیانیه چنین نتیجه‌گیری شده‌است: "بدین ترتیب، مجلس نمایندگان حق قانونی اتباع کشور در مورد انتخاب کردن و انتخاب شدن را نادیده گرفته بند قانون انتخابات رئیس جمهور مربوط به اصول ختمی برابری در تشکیل و برگزاری انتخابات را نقض کرده‌است."