رحمان: افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ برای منطقه خطرآفرین نیست

Image caption در جریان دیدار پرزیدنت رحمان از قرقیزستان میان این دو کشور 10 سند همکاری امضا شد (عکس از سایت president.tj)

رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است، خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم از افغانستان در سال ۲۰۱۴ بر وضعیت امنیتی کشورهای آسیای مرکزی اثر جدی نخواهد گذاشت.

امامعلی رحمان که شام دوشنبه ۲۷ مه، پس از دیدار و گفتگو با المزبیک (الماس بیک) آتمبایف، همتای قرقیز خود در شهر بیشکیک با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت "فکر نمی‌کند"، به دنبال خروج این نیروها گروههای افراطگرا به کشورهای آسیای مرکزی سرازیر شوند.

همزمان، آقای رحمان از متحدان تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت گروهی دعوت کرد، تا در تحکیم مرزهای مشترَک تاجیکستان و افغانستان که همزمان مرزهای جنوبی اتحاد دولتهای مستقل همسود محسوب می‌شود، مساعدت کنند.

در نظر است، در همایش غیررسمی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی(سازمان منطقه ای تحت نفوذ روسیه) که امروز، ۲۸ مه در شهر بیشکیک شروع شد، مسائل تحکیم مرزهای جنوبی تاجیکستان، مبارزه مشترَک علیه قاچاق مواد مخدر، تروریسم و بنیادگرایی بررسی شود.

در جریان دیدار رؤسای جمهوری قرقیزیستان و تاجیکستان در شهر بیشکیک در کنار مسائل امنیت منطقه موضوعات تعیین خطوط مرزی دو کشور، آب و انرژی و راههای ارتباطی مطرح شد.

رؤسای جمهور تاجیکستان و قرقیزستان در مورد همکاری برای تعیین خطوط مرزی دو کشور و حل مخالفتهای مرزی موافقتنامه‌ای را امضا کردند.

در مرز مشترَک تاجیکستان و قرقیزستان حدود ۶۰ منطقه مورد مناقشه وجود دارد. این امر باعث کندی روند تعیین خطوط مرزی دو کشور است.

از سوی دیگر رؤسای جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه بنیاد راه آهن روسیه-قزاقستان-قرقیزستان -تاجیکستان تعهد کرده‌اند.

المزبیک آتمبایف، رئیس جمهوری قرقیزستان، پس از دیدار با امامعلی رحمان، همتای تاجیک خود گفته است، طرح بنیاد این راه آهن برای بررسی به همایش سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست‌جمعی در شهر بیشکیک پیشنهاد خواهد شد.

آقای آتمبایف ابراز امیدواری کرده است، با توجه به آن که این راه آهن از تاجیکستان به افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای خلیج فارس نیز کشیده می‌شود، این طرح برای روسیه و قزاقستان جذاب بوده و مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

نیروگاهها 'حق مسلم' قرقیزستان و تاجیکستان

بنا به اطلاع نشریه “ویچیرنی بشکیک” (شام بیشکیک) آقای آتمبایف بنیاد نیروگاههای آبی را حق قانونی قرقیزیستان و تاجیکستان خوانده، ولی گفته است که به هنگام بنیاد این گونه نیروگاهها منافع کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی حتماً در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته رئیس جمهوری قرقیزستان، قزاقستان آمادگی خود را برای شرکت در طرحهای بنیاد نیروگاههای آبی در این کشور ابراز داشته و از ازبکستان دعوت کرده است، از قزاقستان پیروی کند.

تاجیکستان و قرقیزستان از منابع بزرگ نفت و گاز برخوردار نبوده و تنها از طریق بهره‌برداری از ذخایر بزرگ نیروی برق آبی برای حل مشکل کمبود انرژی تلاش می‌کنند.

اما ازبکستان از مخالفان سرسخت طرحهای بنیاد نیروگاههای برق آبی در رودخانه‌های فرامرزی آسیای مرکزی محسوب بوده و احداث چنین نیروگاههایی را برای محیط زیست خطرآفرین می‌خواند.

در جریان دیدار رسمی امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از قرقیزستان میان این دو کشور در بخشهای ارتباطات جاده ای، ارتباطات و تکنولوژی، آموزش و پرورش، ورزش و گمرک ۱۰ سند همکاری امضا شد.

همچنین، رؤسای جمهوری قرقیزیستان و تاجیکستان یادداشت تفاهم را در باره توسعه بیشتر همکاریها در بخشهای مختلف امضا کردند.

قرار است، امروز پرزیدنت رحمان در همایش غیررسمی کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر بیشکیک شرکت کند.