فعال شدن آتشفشان باعث اعلام وضعیت قرمز در شیلی و آرژانتین شد

در پی فعال شدن آتشفشان "کوپا وی" در مرز شیلی و آرژانتین، مقامات این دو کشور دستور تخلیه بیش از سه هزار نفر از ساکنان منطقه را صادر کردند.

مقامات دو کشور می‌گویند به احتمال بسیار قوی این آتش فشان به زودی فوران خواهد کرد. از دهانه این آتش فشان دو هزار و ۹۶۵ متری، تاکنون تنها گاز خارج می‌شد.

در روزهای اخیر، ثبت هزاران زلزله خفیف در این منطقه احتمال افزایش فعالیت این آتشفشان را نشان داد و در پی آن، هر دو کشور وضعیت قرمز و شرایط فوق‌العاده در دو کشور شیلی و آرژانتین اعلام شد.

آندرس چادویک، وزیر کشور شیلی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "پس از افزایش فعالیت‌ این آتش فشان اعلام وضعیت قرمز شد. این خطر وجود دارد که هر لحظه آتشفشان فوران کند."

پس از اعلام وضعیت خطر، آرژانتین نیز در این منطقه اعلام وضعیت قرمز کرد.

تخلیه این منطقه می‌تواند زندگی ۴۶۰ خانواده‌ای را که در اطراف کوه آتشفشان زندگی می‌کنند، تحت تاثیر قرار دهد.

در حال حاضر به بیش از ۶۰۰ نفر از اهالی این منطقه در آرژانتین دستور داده شده تا محل سکونت خود را ترک کنند.

شیلی در دسامبر گذشته نیز پس از فعال شدن این آتش فشان و خروج دود و گاز به ارتفاع یک و نیم کیلومتر در آسمان اعلام وضعیت قرمز کرد.

در حال حاضر به هواپیماها هشدار داده شده است تا از این حریم هوایی پرهیز کنند.

سال گذشته درپی فعال شدن آتش فشان دیگری در جنوب شیلی، صدها پرواز لغو شد. فوران این آتش فشان خسارت اقتصادی سنگینی را در پی داشت.