آلبوم عکس: ملکه بریتانیا ساختمان بی‌بی‌سی را افتتاح کرد