افزایش آلودگی شیمیایی و هسته ای در مجاورت نیروگاه فوکوشیما

Image caption نیروگاه هسته ای فوکوشیما که در زلزله و سونامی سال ٢٠١١ آسیب جدی دید، اخیرا نیز دچار مشکلات بیشتر شده است

در ژاپن اعلام شده است که مقدار زیادی از یک ایزوتوپ سمی عنصر استرونتیوم در سفره های آبی زیر زمینی و آبهای سطحی در مجاورت نیروگاه اتمی فوکوشیما یافت شده است.

شرکت نیروی برق توکیو گفته است که میزان استرونتیوم ٩٠ در این آبها سی برابر بیشتر از میزان مجاز بوده است.

ایزوتوپ تریتیوم (هیدروژن سنگین) نیز در غلظتهای بالایی پیدا شده است.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما که در زلزله و سونامی سال ٢٠١١ آسیب جدی دید، اخیرا نیز دچار مشکلات بیشتر شده است.

شرکت نیروی برق توکیو اکنون برای انبار کردن و نگهداری آب آلوده دچار مشکل شده است و گزارش‌های متعددی از نشت آب آلوده به عناصر پرتوزا از مخازن نگهداری آب منتشر شده است.

عنصر استرونتیوم ٩٠ یک محصول جانبی جریان گسست هسته ای در نیروگاه‌های اتمی است.

توشیهیکو فوکودا، یکی از مقامات شرکت نیروی برق توکیو گفته است که میزان استرونتیوم ٩٠ در آب‌های زیر زمینی در محل نیروگاه فوکوشیما نسبت به روزهای پایانی سال گذشته یکصد برابر افزایش یافته است.

میزان تریتیوم هم هشت برابر بیشتر از حد مجاز بوده است.

شرکت نیروی برق توکیو ابتدا قصد داشت آب‌های سطحی را با تلنبه به دریا انتقال دهد اما اینک به دلیل آلودگی شدید قادر به انجام این کار بدون آلوده کردن آب دریا نیست.

میچیاکی فوروکاوا، شیمیدان هسته ای، گفته است آب‌های آلوده نباید به دریا ریخته شود و "نباید اجازه داد که آلودگی به خارج از مجتمع نشت کند."

مطالب مرتبط