پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش سوزی در جنگلهای اندونزی و آلودگی شدید هوا در سنگاپور

آتش سوزی در جنگلهای اندونزی و آلودگی شدید هوا در سنگاپور روابط سیاسی دو کشور را تیره کرده است. آلودگی هوا در سنگاپور بسیار شدید شده و نخست وزیر هشدار داده که آلودگی ممکن است هفته ها طول بکشد. وزیر بهداشت، آتش سوزیهای غیرقانونی در سوماترای اندونزی را مقصر دانسته. درمقابل، وزیر رفاه اندونزی رفتار دولت سنگاپوررا کودکانه توصیف کرده. مالزی هم در امان نبوده. حدود 200 مدرسه تعطیل شده و رفت و آمد در بعضی نقاط ممنوع شده.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.

ویندوز میدیا پلیر نسخه ۹

فلش پلیر نسخه ۹.۰.۱۱۵.۰ برای پخش ویدیوی فرمت h.۲۶۴

اگر مشکلی با تماشای ویدیوها داشتید با ایمیل persian@bbc.co.uk با ما تماس بگیرید یا از طریق صفحه تماس با ما پیام خود را ارسال کنید.