۵۰ پناهجو در مونیخ آلمان دست به اعتصاب غذا زدند

وضعیت جسمانی گروهی پناهجو که در میدانی در شهر مونیخ آلمان دست به اعتصاب غذا زده اند، بحرانی گزارش شده است.

گفته شده حدود ۵۰ نفر از کشورهای پاکستان، اتیوپی و نیجریه بیش از یک هفته است که دست به اعتصاب غذا زده اند. این افراد از روز سه شنبه ۲۵ ژوئن از خوردن هر نوع مایعاتی خودداری کرده اند.

براساس گزارش‌های دریافتی ۲۰ نفر از این افراد برای مداوا به بیمارستان منتقل شده اند.

مقامات آلمان تاکنون درخواست پناهندگی این افراد را رد کرده اند.

روز گذشته (جمعه ۲۸ ژوئن) این افراد در بیانیه ای گفتند که این اعتصاب غذا یا به مرگ آنها منجر خواهد یا درخواست آنها مورد قبول دولت آلمان قرار خواهد گرفت.

اعتصاب کنندگان و حامیان آنها کمپی را درشهر مونیخ از شنبه گذشته برپا کرده اند.

گفته شده که هدف از این کمپ پایان دادن به سیاست هایی است که براساس آن به پناهندگان اجازه کار و تحصیل داده نمی شود و آنها مجبورند که ماهها در شرایط نامناسب در انتظار پاسخ به درخواست پناهندگی خود به سر ببرند.

شهردار شهر مونیح در واکنش به این اعتصاب غذا گفته که قوانین و نتایج دادخواست های حقوقی با چنین تهدیدهایی تغییر نخواهد کرد.

مطالب مرتبط