دست کم ۲۹ نفر در پی تصادف تانکر سوخت در اوگاندا کشته شدند

دست کم ۲۹ نفر در پی تصادف یک تانکر سوخت در کامپالا، پایتخت اوگاندا کشته شده اند.

بسیاری از کشته شدگان کسانی بودند که پس از تصادف این تانکر با خودرویی دیگر، به سوی تانکر هجوم بردند تا سوخت داخل تانکر را خالی کنند.

در جریان این سانحه حدود بیست موتورسیکلت نیز آتش گرفته است. شاهدان عینی می گویند که بر روی این موتورسیکلت ها کسانی سوار بودند که قصد خالی کردن سوخت از تانکر را داشتند.

کامپالا، یکی از نقاط مهم حمل و نقل سوخت به کشورهای دیگر آفریقایی از جمله رواندا، بوروندی و جمهوری دمکراتیک کنگو است.

همچنین گزارش شده که بیش از ۲۰ نفر دیگر در این سانحه به‌سختی مجروح شده اند و به بیمارستان منتقل شده اند.

بر اساس گزارش ها عده ای از کشته شدگان و مجروحان پس از آنکه شعله ور شدند به سوی نیزاری در نزدیکی محل سانحه دویدند تا با آب آتش را خاموش کنند.

چندین جسد در این نیزار پیدا شده است.