پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران سیاسی در مصر؛ ده ها هزار نفر از مخالفان دولت در میدان تحریر

در مصر، ده ها هزار نفر از مخالفان دولت میدان تحریر را پر کرده اند و علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری، شعار می دهند. طرفداران آقای مرسی هم در محلی دیگر تظاهرات راه انداخته اند. یک سخنگوی اخوان المسلمین، حزب آقای مرسی، گفته که گفت و گو تنها راه آشتی ملی است. در همین حال، مخالفان محمد برادعی، برنده جایزه صلح نوبل، را به عنوان نماینده اصلی خود برگزیده اند. مهین شفائی از بحران سیاسی در مصر می گوید که در یک سالگی دولت اسلام گراها کابینه محمد مرسی را متزلزل کرده است.