نتیجه ملکه بریتانیا، پسر یا دختر، به سلطنت می‌رسد

Image caption ویلیام، نوه ملکه بریتانیا، و همسرش. فرزند اول این دو فارغ از این که دختر باشد یا پسر به سلطنت خواهد رسید

دولت بریتانیا با تغییر قوانین مربوط به وراثت تاج و تخت، مقررات انتقال سلطنت را به نحوی عوض کرده که نتیجه اول ملکه فعلی (ملکه الیزابت) فارغ از جنسیت، به تاج و تخت سلطنت برسد.

قانون جدید، تحت عنوان 'قانون وراثت تاج' در آخر ماه آوریل سال جاری هنگام بارداری کاترین، همسر پرنس ویلیام، نوه ملکه الیزابت تصویب و توسط ملکه توشیح شد.

ویلیام، پسر ارشد پرنس چارلز، ولیعهد است و پس از پدرش، در مرتبه دوم برای وراثت تاج و تخت بریتانیاست.

جنسیت فرزند او که به زودی به دنیا خواهد آمد اعلام نشده اما با تصویب قانون جدید، این فرزند چه پسر باشد و چه دختر، پس از پدرش، مقام سلطنت را به ارث خواهد برد.

پیش از این، علی رغم این که وراثت تاج و تخت منحصر به اولاد ذکور (پسران) پادشاه نمی شده و دختران هم می توانستند به سلطنت برسند، اولویت در وراثت سلطنت طبق قانونی که در سال ١٧٠١ میلادی تصویب شده بود با پسران بود و دختران تنها در صورتی به تاج و تخت می رسیدند که پادشاه اولاد پسر نداشت.

به عنوان مثال، پدر ملکه الیزابت، تنها دارای دو فرزند دختر بود که دختر بزرگتر او (الیزابت) به سلطنت رسید.

دولت و طرفداران نظام سلطنتی در بریتانیا گفته اند که تغییر قانون پس از ٣١٢ سال اکنون با رفع تبعیض جنسیتی، مساوات را بین دو جنس مرد و زن برقرار کرده است اما جمهوریخواهان، که در بریتانیا هنوز یک اقلیت محسوب می شوند، می گویند هیچ چیزی برای شهروندان عادی تغییر پیدا نکرده است.

سازمان موسوم به "جمهوری" که خواستار جایگزینی سلطنت با رییس جمهوری منتخب است، گفته است که نظام سلطنتی علیه هر کودک پسر یا دختر که در خانواده سلطنتی به دنیا نیامده است تبعیض روا می دارد بنابراین "بیان این که تغییر قانون برای برقراری مساوات بوده، چیزی کاملا مهمل است."

ازدواج با مسیحیان کاتولیک

از دیگر تغییراتی که 'قانون وراثت تاج' ایجاد کرده، اجازه ازدواج با افراد کاتولیک مذهب است.

شاه (یا ملکه) بریتانیا ریاست کلیسای انگلیکن - کلیسای رسمی انگلستان - را که یک کلیسای پروتستان است، بر عهده دارد و براساس قانون سال ١٧٠١، هر گاه یکی از اعضای خانواده سلطنتی با یک کاتولیک ازدواج می کرد، حق وراثت سلطنت را از دست می داد.

در این سه قرن، اگر ولیعهد یا فرد دیگری که در فهرست وارثان تاج و تخت بریتانیا قرار داشت با فردی کاتولیک مذهب ازدواج می کرد به موجب قانون از رسیدن به سلطنت حذف می شد.

این محدودیت قانونی، به دلیل خصومتهای تاریخی با پاپ و کلیسای روم، فقط در مورد ازدواج با کاتولیکها وجود داشت و شامل ازدواج با مسیحیان غیر کاتولیک و یا حتی افراد غیر مسیحی نمی شد.

با این حال، 'قانون وراثت تاج' مقررات پیشین مربوط به این که شاه یا ملکه، علی رغم دین یا مذهب همسر خود، باید شخصا پروتستان باشد را به دلیل این که او رییس کلیسا نیز هست، حفظ کرده است.

تغییر دیگری که با این قانون ایجاد شده، لغو قانون ازدواج های سلطنتی مصوب سال ١٧٧٢ است که براساس آن، اعضای خانواده سلطنتی حق نداشتند بدون کسب اجازه شاه ازدواج کنند.

طبق 'قانون وراثت تاج' کسب اجازه ازدواج از ملکه تنها برای شش نفر از کسانی که در صدر فهرست وارثان سلطنت قرار دارند الزامی است و سایر اعضای خانواده سلطنتی در زمینه ازدواج آزادی عمل دارند.

ازدواج یکی از شش نفری که در صدر فهرست وارثان تاج قرار دارند بدون اجازه و رضایت ملکه همچنان قانونی تلقی خواهد شد اما آنها و فرزندان حاصل از آن ازدواج قانونا از رسیدن به سلطنت منع خواهند شد.

مطالب مرتبط