جانشینان ملکه بریتانیا به ترتیب چه کسانی هستند؟

Image caption خانواده سلطنتی بریتانیا

جانشین ملکه الیزابت مقام سلطنت در ۱۶ کشور را به عهده می‌گیرد.

بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، جامائیکا، باربادوس، باهاما، گرانادا، گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، سن لوسیا، بلیز، سن کیتس و آنتیگوا و باربودا کشورهایی هستند که تحت سلطنت او قرار می‌گیرند.

در تاریخ بریتانیا، بر خلاف برخی دیگر از کشورهای دارای نظام سلطنتی، وراثت تاج و تخت منحصر به اولاد ذکور (پسران) پادشاه نمی شده و دختران سلاطین هم می توانستند به سلطنت برسند.

با اینهمه، براساس سنت، اولویت در وراثت سلطنت با پسران بود و دختران پادشاه (یا ملکه) تنها در صورتی به سلطنت می رسیدند که پادشاه اولاد پسر نداشت. به عنوان مثال، پدر ملکه الیزابت دوم، فرمانروای فعلی بریتانیا، تنها دارای دو فرزند دختر شد که دختر بزرگتر او به سلطنت رسید.

اما این قانون به تازگی عوض شده است و دیگر اولویت با مردان نیست.

به این ترتیب، فرزند شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون در جای سوم در صف جانشینان سلطنت بریتانیا قرار می گیرد.

تغییر وراثت تاج و تخت در بریتانیا

مطالب مرتبط