برگزاری انتخابات مجلس علیا در ژاپن

رای دهندگان ژاپنی برای شرکت در انتخابات مجلس علیای این کشور به پای صندوق های رای رفته اند.

براساس نظرسنجی های انجام شده حزب لیبرال دموکرات شینزو آبه، نخست وزیر و متحدان این حزب از شانس زیادی برای پیروزی در این انتخابات برخوردارند.

در صورت پیروزی، حزب حاکم برای اولین بار ظرف شش سال گذشته هر دو مجلس ژاپن را در اختیار خواهد داشت .

رقابت در این دوره برای دراختیارگرفتن نیمی از ۲۴۲ کرسی مجل علیا بود.

علیرغم اهمیت این انتخابات، استقبال رای دهندگان در مقایسه با انتخابات مجلس علیا در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر بوده است.

هز چند مجلس علیا قدرت مجلس سفلای این کشور را ندارد، اما این مجلس قادر است جلوی تصویب لوایحی را که دولت معرفی می کند، بگیرد.

هیچ حزبی در مجلس علیا اکثریت را در اختیار ندارد، اما تعداد کرسی های حزب دموکراتیک که وابسته به مخالفان است، بیشتر از سایر احزاب است.

مخالفان در سال های اخیر توانسته بودند تا بیشتر کرسی مجلس علیا را در اختیار داشته باشند.

برنامه های اصلاحی اقتصادی نخست وزیر ژاپن که با هدف احیای اقتصاد این کشور ارائه شده نسبتا با حمایت گسترده مردم روبرواست.

شینزو آبه، پنجاه و هشت ساله، هفتمین نخست وزیر ژاپن در کمتر از هفت سال اخیر است.

از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی آقای آبه، اقتصاد این کشور به میزان ۴ درصد و بازارها مالی بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

مطالب مرتبط