پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با فرشید فاریابی، روزنامه‌نگار و کارشناس کوهنوردی

سه کوهنورد تیم "آرش تهران" در کوه های هیمالیای پاکستان گیر افتاده اند. به گزارش وبسایت های خبری ایران، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی پس از صعود به قله هشت هزار و چهل و هفت متری «برود پیک» به پایگاه خود برمی گشتند. آخرین تماس با این کوهنوردان دیروز بوده و گویا آنها به دلیل دید کم و اشتباه در مسیریابی در ارتفاع هفت هزار و هشتصد متری گیر افتاده اند. جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.

سه کوهنورد تیم "آرش تهران" در کوه های هیمالیای پاکستان گیر افتاده اند. به گزارش وبسایت های خبری ایران، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی پس از صعود به قله هشت هزار و چهل و هفت متری «برود پیک» به پایگاه خود برمی گشتند.