حزب حاکم ژاپن در انتظار خبر پیروزی در انتخابات

Image caption پیروزی می تواند برای اولین بار کنترل مجلس علیا و سفلای ژاپن را در اختیار آقای آبه بگذارد.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن می گوید چشم انداز پیروزی او در مجلس علیا به تشکیل دولتی باثبات و پایان تزلزل سیاسی ژاپن کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری ان اچ کی نظرسنجی های پس از رای گیری نشان می دهد حزب حاکم آقای آبه دست کم ۷۱ کرسی از ۱۲۱ صندلی رقابتی مجلس را به دست خواهد آورد.

چنین نتیجه ای می تواند برای اولین بار کنترل مجلس علیا و سفلای ژاپن را در اختیار آقای آبه بگذارد.

نخست وزیر ژاپن گفته است نتیجه انتخابات تایید بر محافظه کاری او در اصلاحات اقتصادی و سیاسی است.

آقای آبه بعد از رای گیری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: "مردم از سیاست های ما برای بهبود اقتصاد و ثبات سیاسی حمایت قاطع کرده اند."

بن بست در پارلمان یکی از عوامل اصلی تغییر مرتب نخست وزیر ها در ژاپن قلمداد می شود.

روپرت وینگفیلد خبرنگار بی بی سی در توکیو می گوید نتیجه پیش بینی شده نوعی رای اعتماد به آقای آبه قلمداد می شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی پرسش اصلی اینجاست که نخست وزیر عزم کار را هم دارد یا نه.

نتایج رسمی زودتر از روز دوشنبه اعلام نمی شوند.

با این همه نظرسنجی های پس از رای گیری حاکی از آن است که حزب لیبرال دموکرات آقای آبه و متحد کم نفوذترش "کمیتوی نو" ۱۳۰ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را کسب خواهند کرد.

در انتخابات روز یکشنبه نیمی از این کرسی ها رقابتی بودند.

انتظار می رود حزب دموکرات، حزب اصلی مخالف دولت ژاپن ۱۷ کرسی به دست بیاورد.

مجلس علیای ژاپن ،اگرچه به قدرت مجلس سفلا نیست، می تواندجلوی قوانین پیشنهادی دولت را بگیرد.

احزاب مخالف در سال های گذشته در مجموع آنقدر کرسی در مجلس علیا داشته اند که بتوانند دردسر ایجاد کنند.

این موضوع به تغییر چندباره نخست وزیرها منجر شده است.

درحالی که نتایج اولیه انتخابات مشخص می شود، آقای آبه گفته است بسیاری از رای دهندگان به سیاست های اقتصادی حزب او و نتیاج مثبتش معتقدند.

به گفته آقای نخست وزیر این سیاست ها همین حالا هم به اقتصاد کشور کمک کرده است اما "بهبود بیشتری از جمله در افزایش حقوق، مصرف و سرمایه گذاری لازم است."

آقای آبه ۵۸ ساله است و طرح اصلاح اقتصادی او نسبتا از حمایتی گسترده برخوردار است.

از زمانی که دولت ائتلافی آقای آبه سرکار آمد، اقتصاد کشور ۴ درصد و بازار بورس نیز ۴۰ درصد رشد داشته است.

حالا آقای آبه با چالش بزرگ تغییرات ساختاری در اقتصاد روبروست.

باید موانع موجود بر سر راه تجارت حذف شوند و مالیات ها باید افزایش یابند.