پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک نوزاد، یک شاهزاده؛ زنگ های کلیسای سلطنتی بریتانیا به صدا در آمد

یک نوزاد، یک شاهزاده و شاید روزی یک شاه. نتیجه ملکه بریتانیا دیروز به دنیا آمد. پسر ِ شاهزاده ویلیام و کیت، سومین نفر در صف وارثان سلطنت خواهد بود. نیروهای ارتش بریتانیا، این تولد را با شلیک توپ جشن گرفتند و زنگ های کلیسای سلطنتی شهر هم به صدا در آمد. سیل تبریک تولد از رهبران سراسر دنیا هم به کاخ باکینگهام رسیده.

پونه قدوسی گزارش می دهد.