پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا انقلاب تونس نیز به سرنوشت انقلاب مصر دچار می‌شود؟

Image caption مخالفان دولت اسلامگرای تونس، حزب حاکم نهضت را مسئول این قتل می دانند

محمد ابراهیمی، از رهبران مخالفان دولت تونس در برابر خانه‌اش در حومه پایتخت با شلیک گلوله کشته شد.

امسال این دومین ترور سیاسی است که در تونس رخ می دهد.

مخالفان دولت اسلامگرای تونس - حزب حاکم نهضت را مسئول این قتل می دانند و دست به اعتراضات خیابانی زده اند.

بزرگترین اتحادیه کارگری تونس هم اعلام کرده که روز جمعه اعتصاب می کند.

نگین شیرآقایی در گفتگویی با علی صدرزاده کارشناس کشورهای شمال آفریقا از او پرسیده است که چرا طرفداران آقای ابراهیمی انگشت اتهام به سوی حزب نهضت نشانه رفته اند؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.