پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از الویس پریسلی گرفته تا استیو مک کویین؛ حراجی خودروهای آدمهای مشهور

در کالیفرنیا یک حراجی برگزار شده که در آن خودروهای بعضی آدمهای مشهور را چوب می زنند. از الویس پریسلی گرفته تا استیو مک کویین. گزارش تیم آلمن خبرنگار بی بی سی را ببینیم.