پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار کاترین اشتون از محمد مرسی

برای اولین بار بعد از بازداشت و برکناری از ریاست جمهوری، یک مقام رسمی خارجی به دیدار محمد مرسی رفته، در نقطه ای نا معلوم و تحت نظر ارتش. کاترین اشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این هم با آقای مرسی دیدار کرده بود. ولی دیدار با یک رییس جمهوری منتخب و قانونی مصر کجا و مردی برکنار شده از قدرت و بی بهره از آزادی کجا! اما خانم اشتون می گوید که حال محمد مرسی خوب است و با او بحث عمیقی درباره وضعیت سیاسی مصر داشته. خانم اشتون تاکید کرد که این مصریها هستند که باید راه حلی برای بحران موجود پیدا کنند. اما چه راهی؟ آیا می توان راه حلی میانه پیشنهاد کرد، در حالی که مواضع دو طرف فرسنگها از یکدیگر فاصله دارد؟

مجید خیام دار گزارش می دهد.