معترضان مصری علی رغم تهدید ارتش تجمع کردند

هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی، رییس جمهوری برکنار شده مصر، علی رغم هشدارهای ارتش و دولت موقت این کشور مبنی بر برخورد با آنها، به تجمعات خود ادامه دادند.

پیشتر دولت به پلیس دستور داده بود با هرگونه تجمع طرفداران آقای مرسی برخورد شود.

اما طرفداران اخوان المسلمین می‌گویند چاره ای جز ادامه تجمعات ندارند.

آمریکا در این میان از دولت مصر خواسته به حق آزادی تجمعات مردم احترام بگذارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از دولت خواست که دست به خشونت نزند.

محمد مرسی سوم ژوئن از به دست ارتش از ریاست جمهوری برکنار شد.

پیشتر نیز معترضان هشدارهای نیروهای امنیتی را نادیده گرفته و به اعتراض‌ها ادامه دادند، موضوعی که به درگیری و مرگ دهها نفر انجامید.

وزیر کشور مصر گفت اقدامات تدریجی برای پراکنده کردن معترضان انجام خواهد گرفت.

وی قبلا در بیانیه ای این تجمعات را "خطری برای امنیت کشور" دانسته بود.

او گفت این اعتراض‌ها "باعث ایجاد ترس و وحشت در مردم و مسدود شدن راه‌ها" می‌شوند و دیگر "نمی توان این وضعیت را تحمل کرد."

در این بیانیه وزیر کشور مصر از پلیس خواسته بود "با پیروی از قانون اساسی" با این تجمعات برخورد کند.

در واکنش، معاون حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفت تهدیدهای اخیر باعث توقف فعالیت معترضان نخواهد شد.

وی گفت مردم مصر باید مقابل تهدیدهای دولت بیاستند.

دولت مصر نگفته که چگونه و چه زمانی علیه تجمعات طرفداران آقای مرسی دست به عمل خواهد زد.