پادشاه بحرین قوانین ضد تروریستی کشور را تشدید کرد

Image caption شيخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین شصت و يك سال دارد و از سال ۱۹۹۹ قدرت را در بحرين در دست دارد

شيخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در آستانه تظاهرات از قبل اعلام شده مخالفان، طی فرمانی قوانین ضد تروریستی در این کشور را تشدید کرد.

پادشاه بحرین پیشنهادهای مجلس این کشور در مورد افزایش مدت محکومیت زندان برای افرادی که در حملات و اقدامات تروریستی دست داشتند را تائید کرده است.

مقام‌های بحرینی هم اینک این اختیار را دارند که شهروندی افرادی را که در چنین اقداماتی دست داشته و مقصر شناخته شده‌اند، لغو کنند.

از فوریه ۲۰۱۱ ناآرامی‌های سیاسی بحرین را فرا گرفت.

معترضان خواهان آزادی‌های بیشتر در کشور و پایان دادن به تبعیض‌ علیه اکثریت شیعه در بحرین هستند.

به دنبال شروع این ناآرامی‌ها، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شدند.

خاندان حاکم بحرین از مذهب تسنن پیروی می‌کند اما اکثر مردم این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند.

معترضان همچنین از خاندان حکومتی آل خلیفه می‌خواهند که دست به اصلاحات سیاسی بزند، نظام مشروطه سلطنتی برقرار و با فساد مبارزه کند.

شيخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین شصت و يك ساله است و از سال ۱۹۹۹ قدرت را در بحرين در دست دارد.

مطالب مرتبط