ارتش هندوراس شورش در بزرگترین زندان کشور را مهار کرد

Image caption بیش از ١٢٠٠٠ نفر در زندانهایی نگهداری می شوند که برای ٨٠٠٠ نفر طراحی و ساخته شده اند

دولت هندوراس پس از کشته شدن سه زندانی در جریان شورش در بزرگترین زندان آن کشور ارتش را مأمور اداره زندان کرده است.

مقامات دولتی گفتند زندانیان شورشی که کنترل زندان را در دست داشتند، سه مامور زندان را مجروح کردند.

زندان تگوسیگالپا که در شمال پایتخت واقع است ٣٣٠٠ بازداشتی دارد و پس از سرکوب شورشها، تعدادی اسلحه و نارنجک در نزد زندانیان عضو باندهای تبهکار درون زندان پیدا شد.

پورفیریو لوبو، رئیس جمهور هندوراس گفته است که دادن مأموریت اداره زندان به ارتش به منظور پایان دادن به "حکومت مجرمان در نظام بازداشتگاههای کشور" بوده است.

کمیسیون آمریکایی حقوق بشر پیشتر در گزارشی گفته بود که دولت هندوراس بازپروری زندانیان را فراموش کرده و کنترل زندانها را در عمل به خود زندانیان سپرده بود.

به گفته این کمیسیون، زندانهای هندوراس بدون حد اقل امکانات دایر هستند، بیش از ظرفیت زندانی دارند و فساد در آنها حاکم است.

بازداشتگاههای مردان از بازداشتگاههای زنان جدا نیست و در اثر آن زنان زندانی مورد سو استفاده قرار می گرفتند.

آمار دولتی حکایت از آن دارد که بیش از ١٢٠٠٠ نفر در زندانهایی نگهداری می شوند که برای ٨٠٠٠ نفر طراحی و ساخته شده اند.

اسکوبار گیل، سخنگوی کمیسیون آمریکایی حقوق بشر گفته است که دولت هندوراس باید رفع بحران در نظام زندانهای خود را در اولویت قرار دهد چون شرایط فعلی کاملا بی نظم و بی برنامه است.

دولت اکنون با مأمور کردن ارتش برای اداره زندان گفته است که دوران حکومت بزهکاران در زندان پایان خواهد یافت.

مطالب مرتبط