دولت یمن گفت طرح بمبگذاری توسط القاعده را خنثی کرده است

دولت یمن گفته است که طرح سازمان القاعده برای بمبگذاری لوله های نفت و در کنترل در آوردن بنادر مهم آن کشور را خنثی کرده است.

فضای صنعا، پایتخت یمن به شدت امنیتی است و خودروهای زرهی به همراه واحدهای ارتش برای حفاظت از مناطق و ساختمانهای مهم در نقاط مختلف مستقر شده اند.

دولتهای آمریکا و بریتانیا پس از دریافت گزارشهایی از احتمال فعالتهای 'تروریستی' دیپلماتهای خود را از یمن خارج کرده اند.

گزارش شده است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی امروز (چهارشنبه) هفت نفر را در یمن کشته اند.

حمله امروز پنجمین حمله هوایی آمریکا در یمن در مدتی کمتر از دو هفته گذشته بوده است. آمریکا می گوید که اعضای سازمان القاعده را هدف قرار داده است.

یک سخنگوی دولت یمن گفته است که طرحهای القاعده شامل منفجر کردن لوله های انتقال نفت خام و کسب کنترل بر دو بندر در جنوب آن کشور بوده است که یکی از آنها بندر اصلی صادرات نفت یمن است و اتباع خارجی زیادی آنجا مشغول کار هستند.

او گفت قرار بود اعضای القاعده با پوشش سربازان یمنی در اطراف بنادر مستقر شوند و با دریافت دستور حمله وارد تاسیسات بندری شده و آنها را به کنترل خود در آورند.

عبدالله غراب، خبرنگار بی بی سی در صنعا گفته است که صدها نفربر زرهی در مناطق مختلف پایتخت مستقر شده اند.

ادارات دولتی، سفارتخانه ها و فرودگاه شهر در محاصره نیروهای نظامی و تانکهای ارتش هستند.

بر اساس برخی گزارشها، دولت آمریکا در حال آماده شدن برای عملیات ویژه نظامی در خاک یمن است.

یمن مرکز استقرار گروه موسوم به القاعده در جزیره العرب است. آمریکا می گوید تهدید امنیتی اخیر از سوی این سازمان ایجاد شده است اما جزییات ماجرا را افشا نکرده است.

مطالب مرتبط