هشدار درباره سوءاستفاده جنسی و به کارگیری کودکان در گروه‌های مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی

صندوق نجات کودکان هشدار داده که صد هزار کودک در جمهوری آفریقای مرکزی با خطر سوءاستفاده جنسی و یا عضویت اجباری در گروه‌های مسلح روبرو هستند.

این سازمان غیرانتفاعی می‌گوید پس از سرنگونی دولت به دست شورشیان در زمستان گذشته کودکان ناچار به گریختن از محل اسکان خود شده‌اند.

این سازمان هشدار داده که بسیاری از این کودکان از مالاریا و سوءتغذیه رنج می‌برند.

یکی از سخنگویان "نجات کودکان" به بی‌بی‌سی گفته که نظام بهداشت و درمان جمهوری آفریقای مرکزی تقریبا به کلی نابود شده است و کار به جایی رسیده که مردم به دزدیدن دوشک‌ها از بیمارستان‌ها دست می‌زنند.

این سازمان بین‌المللی که دفتر اصلی آن در لندن است نزدیک به یک قرن است که در حمایت از حقوق کودکان فعالیت می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل این هفته بحران جاری جمهوری آفریقای مرکزی را به بحث خواهد گذاشت.

جمهوری آفریقای مرکزی کشوری در همسایگی چاد، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو است که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.

این کشور آفریقایی از بیش از پنج دهه پیش که از فرانسه مستقل شده، به طور مستمر صحنه درگیری‌های خشونت‌بار گروه‌های متخاصم نظامیان برای رسیدن به قدرت بوده است.

مطالب مرتبط