سفارت بریتانیا در یمن مجددا باز شد

Image caption کنترل رفت و آمد خودروها در مقابل سفارتخانه های خارجی در صنعا

سفارت بریتانیا در صنعا پایتخت یمن در پی تعطیلی به دلیل نگرانی های امنیتی، امروز پس از دو هفته مجددا باز شد.

پس از این که پیامهایی میان رهبران گروههای 'جهادی' در خصوص یک حمله بزرگ در یمن توسط دستگاههای امنیتی غربی مورد استراق سمع قرار گرفتند، به کارکنان بریتانیایی سفارت دستور داده شد که محل خدمت خود را ترک کنند.

سفارتخانه های آمریکا در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پس از آن تهدید امنیتی بسته شدند.

دولت یمن از تصمیم به بازگشایی سفارت بریتانیا استقبال کرده است.

حملات انتحاری

دستگاههای امنیتی آمریکایی در اوایل ماه جاری اعلام کردند که ایمن الظواهری، رییس شبکه القاعده و ناصر الوحیشی، یکی از رهبران 'جهادی' وابسته با القاعده در یمن در خصوص طرحهای سری برای حمله به منافع غرب گفتگو کرده اند.

همزمان، دستگاههای امنیتی یمنی از ورود دهها عضو القاعده به صنعا در آمادگی برای یک حمله خبر دادند.

دولت یمن اقدامات امنیتی بی سابقه ای را ترتیب داد و صدها خودرو زرهی ارتش در خیابانهای صنعا مستقر شدند.

با این حال حمله ای صورت نگرفت و بازگشایی سفارت بریتانیا می تواند نشانه آن باشد که خطر حمله رفع شده است.

علی رغم بازگشایی سفارت، وزارت امور خارجه بریتانیا همچنان به اتباع این کشور توصیه می کند که از سفر به یمن خودداری کنند.

مطالب مرتبط