رسیدگی به نقض حقوق بشر توسط کره شمالی در سئول

یک هیات سازمان ملل در سئول، پایتخت کره جنوبی، برای بررسی اتهامات نقض حقوق بشر در کره شمالی تشکیل جلسه داد. این هیات در پی آن است که به شواهد مربوط به نقض حقوق بشر درکره شمالی رسیدگی کند.

دولت کره شمالی به نقض فاحش حقوق بشر از جمله ارتکاب شکنجه، آدم ربایی و داشتن اردوگاه‌های کار اجباری متهم شده است.

این اولین دادگاه رسیدگی به مواردنقض حقوق بشر درکره شمالی است و هیات سازمان ملل سه عضو دارد.

شین دانگ هیوک اولین شاهدی بود که در مقابل این هیئت حضور یافت.

او که در زندان به دنیا آمده است گفت بعد از فرار ناموفق مادر و برادرش از اردوگاه او را مجبو ر کردند که شاهد اعدام آنها باشد.

شین هیوک که دو انگشتش قطع شده است گفت که قطع انگشتانش به این دلیل بود که ماشین خیاطی از دستش به زمین افتاد.

یکی دیگر از زندانیان سابق هم گفت که چگونه مادرش را وادار به کشتن نوزادش کردند.

این دادگاه رسیدگی به نقض حقوق بشر در کره شمالی تا روز شنبه به طول خواهد انجامید و در جریان آن سی نفر شهادت خواهند داد . این هیات اجازه نیافته که به کره شمالی برود به همین دلیل در ژاپن و سئول تشکیل جلسه می دهد.

یک قاضی بازنشسته استرالیایی ریاست این هیات را به عهده دارد.

مطالب مرتبط