رهایی دختر رئیس پیشین اطلاعات لیبی

Image caption عبدالله زنوسی رئیس اطلاعات و امنیت پیشین لیبی

دختر عبدالله سنوسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات لیبی که پس از آزادی از زندان در راه فرودگاه طرابلس ربوده شده بود، آزاد شده است.

عنود سنوسی پس ازگذراندن ده ماه حبس به دلیل ورود غیرقانونی به لیبی، آزاد شد و هنگامی که عازم فرودگاه بود توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

یک تشکیلات امنیتی که گفته می شود روابطی با وزارت کشور لیبی دارد مسئولیت ربودن او را به عهده گرفته بود.

این تشکیلات می گوید که برای ممانعت از ربوده شدن او توسط دیگر گروه های مسلح دست به این اقدام زده است.

اما ناظران این موضوع را رد می کنند و می گویند که این تشکیلات تحت فشار سایرگروه های امنیتی مجبور به آزاد کردن عنود سنوسی شده است.

این تشکیلات که واحد اول پشتیبانی ویژه نام دارد تحت نظارت کمیته عالی امنیتی لیبی قراردارد که از سوی وزارت کشور تعیین شده است و اعضای آن را افراد مسلحی که علیه معمر قذافی می جنگیدند،تشکیل می دهند.

یکی از اعضای قبیله سنوسی به بی بی سی گفت که عنود حالش خوب است و با بستگانش در جنوب لیبی به سر می برد.

عبدالله سنوسی که رئیس اطلاعات و امنیت معمر قذافی بود متهم به ارتکاب جنایت در دوران حکومت رهبر پیشین لیبی است و در زندان به سر می برد.

او هم چنین به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری تحت تعقیب است.

به گفته خبرنگار بی بی سی در طرابلس، ربوده شدن عنود سنوسی باعث تقویت این استدلال دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی می شود که لیبی برای محاکمه مقامات بلند پایه پیشین این کشور آمادگی ندارد .

عدم کنترل دولت مرکزی لیبی بر گرو ه های مسلح مختلف که هریک خواسته ای دارند ،سبب وخامت اوضاع امنیتی این کشور شده است.

مطالب مرتبط