مکزیک در محاصره دو توفان شدید

Image caption توفان اینگرید به سرعت به ساحل نزدیک می شود

دو توفان بزرگ سواحل شرقی و غربی مکزیک را در معرض خطر قرار داده است.

مقام های محلی پنج هزار نفر از ساکنان نواحی ساحلی در شرق مکزیک را پیش از رسیدن توفان اینگرید که از فراز اقیانوس اطلس به سمت خشکی در حرکت است، از مناطق پر خطر خارج کرده اند.

این توفان با سرعت وزش ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در حرکت است.

توفان حاره ای مانوئل هم که از فراز اقیانوس آرام به سمت سواحل غربی مکزیک حرکت کرده، باعث شده میزان بارندگی در سه روز دو برابر متوسط بارش ماهانه باشد.

ارتباطات تلفنی و جاده ای در بعضی از مناطق قطع شده است.

به گفته ویل گرانت، خبرنگار بی بی سی در مکزیکو سیتی، شدت توفان اینگرید که دومین توفان عمده این فصل گزارش شده، در حال افزایش است.

مقام های محلی دو بندر اصلی صادرات نفت خام مکزیک را به خاطر خطر توفان تعطیل کرده اند.

پیش بینی می شود توفان اینگرید بین ۲۵ تا ۶۳ سانتی متر بارش به همراه داشته باشد و خطر سیل و رانش زمین مناطق اطراف رودخانه ها را تهدید می کند.

در غرب مکزیک هم متوسط میزان بارش باران حداقل ۶۰ سانتی متر پیش بینی شده است.

مطالب مرتبط