انتقاد رییس جمهور آرژانتین از 'نخبگان' آن کشور

Image caption کریستینا فرناندز گفت دولتش با سیاستهای متمرکز بر رشد و توسعه، سطح بیکاری را کاهش داده و استاندارد زندگی را بالا برده است

کریستینا فرناندز د کرچنر، رییس جمهور آرژانتین، از نخبگان آن کشور به دلیل ایجاد تصویری منفی از دولتش انتقاد کرده است.

خانم فرناندز به تلویزیون دولتی آرژانتین گفت که گروههای کوچک نخبه به لحاظ تاریخی در آن کشور در موقعیتهای برتر قرار داشته و از همه چیز سهم بزرگتر و بهتری داشته اند.

اما، به گفته رییس جمهور، اینک توزیع ثروت در آرژانتین عادلانه تر است.

او رسانه های آرژانتینی را نیز به گمراه کردن مردم متهم کرد.

خانم فرناندز گفت بسیاری از افراد در میان نخبگان و یا اقشار مرفه "خواستار بازگشت به آرژانتین گذشته هستند، که هزینه استخدام نیروی کار بسیار کمتر بود و سود ناشی از بورس بازی بسیار بیشتر."

او گفت دولتش با سیاستهای متمرکز بر رشد و توسعه، سطح بیکاری را کاهش داده و استاندارد زندگی را بالا برده است.

رابطه رییس جمهور آرژانتین با رسانه های آن کشور رابطه دشواری بوده است. مجلس قانونگذاری آرژانتین قانونی را تصویب کرده است که به گفته منتقدان، آزادیهای رسانه ای را محدود می کند.

دولت او همچنین مقررات سختتری بر تلاش مردم برای خرید ارز خارجی برقرار کرده است.

خانم فرناندز به تلویزیون ملی آرژانتین گفت که این اقدام ضروری بوده است. او گفت "من به عنوان رییس جمهور حافظ منافع چهل میلیون نفر هستم و چون دلار چاپ نمی کنم، باید دلارهایی که دارم را خرج بازپرداخت بدهی ملی بکنم که در تولید آن هیچ نقشی نداشته ام."

اشاره او به شرایط نابسامان اقتصادی است که دولتش به ارث برده است. او نخستین بار در سال ٢٠٠٧ به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و سپس دوره دوم خود را در سال ٢٠١١ با کسب ٥٤ درصد آرا عمومی، آغاز کرد.

مطالب مرتبط