بین دو گروه از شورشیان مخالف دولت سوریه آتش‌بس برقرار شد

بین دو گروه شورشی مخالف دولت سوریه که در شهر اعزاز در شمال این کشور سرگرم نبرد بودند آتش بس برقرار شده است.

این توافق پس از آن به دست آمد که پیکارجویان وابسته به گروه جهادی موسوم به دولت اسلامی عراق و شامات روز چهارشنبه توانستند در پی درگیری با نیروهای ارتش آزاد سوریه، کنترل این شهر را در دست بگیرند.

ارتش آزاد وابسته به ائتلاف ملی سوریه است که از سوی غرب حمایت می شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی پس از برقراری آتش بس، دو طرف با تبادل اسرای یکدیگر موافقت کردند.

این دو گروه همچنین موافقت کردند تا در آینده، اختلافات خود را با مراجعه به دادگاه شریعت مستقر در شهر اعزاز حل و فصل کنند.

شهر اعزاز یکی از اولین شهرهایی بود که در ژوئیه سال ۲۰۱۲ به کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه در آمد . این گروه دفاتری را در این شهر ایجاد کرده است.

در ماههای اخیر، بین برخی گروههای مسلح مخالف حکومت سوریه و پیکارجویان گروه دولت اسلامی عراق و شامات به ویژه در شمال سوریه اختلافات شدیدی بروز کرده است.

پیکارجویان دولت اسلامی عراق و شامات بعضی نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه را به دلیل همکاری با غرب "مرتد" خوانده اند.

خبرنگار بی بی سی می افزاید هنوز مشخص نیست که آیا این آتش بس بر سایر درگیری های بین این دو گروه در نقاط دیگر سوریه تاثیرخواهد داشت یا نه.

نیروهای ائتلاف ملی، متشکل از شماری از گروهها و شخصیت های مخالف حکومت بشار اسد، با صدور بیانیه ای بی سابقه گروه دولت اسلامی عراق و شامات را به دلیل رویارویی با نیروهای وابسته به ارتش آزاد سوریه به نقض اصول و ضوابط "انقلاب" علیه حکومت سوریه متهم کرده است.